Bois et forêts des tropiques

Composición del consejo de redacción

Martine ANTONA Philippe CHARDONNET François FROMARD
Antoine GALIANA Geneviève MICHON Jacques TASSIN

Composición del comité científico

Ricardo ABRAMOVAY
(Brasil)
Laurent AKE ASSI
(Côte-d'Ivoire)
Gerardo BUDOWSKI
(Costa Rica)
Ronnie de CAMINO
(Costa Rica)
Carol COLFER
(USA)
Xavier DEGLISE
(Francia)
Luis Garcia ESTEBAN
(España)
Michel GRIFFON
(Francia)
Joanny GUILLARD
(Francia)
Annette HLADIK
(Francia)
Katharina KÜHMAYER
(Austria)
Jean-Paul LANLY
(Francia)
Florencia MONTAGNINI
(Argentina)
Olivier MONTEUUIS
(Francia)
Garth NIKLES
(Australia)
Christel PALMBERG-LERCHE
(Finlandia)
John PARROTTA
(USA)
Jean-Pierre PASCAL
(Francia)
Raymond RABEVOHITRA A.
(Madagascar)
P.S. RAMAKRISHNAN
(India)
Franz SCHMITHÜSEN
(Suiza)
Jacques VALEIX
(Francia)
Peter J. WOOD
(GB)
 

página anteriorINVESTIGACIÓN AGRÍCOLA PARA EL DESARROLLO

Aviso legal - Ultima presentación: Marzo 2017
© CIRAD 2001 - Contacto: bft@cirad.fr